Strandskolan
f-6

Låg- och mellanstadium

Strandskolan Mellanstadiet klassrum

På låg- och mellanstadiet jobbar behöriga pedagoger i två arbetslag, F-3 samt 4-6. Strandskolan är en liten skola med en klass i varje årskurs och personalomsättningen är låg.

Skolan ligger på Kortebo med utsikt över Vättern med omnejd. Skolgården och de närliggande grönområdena inbjuder till variationsrik och kreativ lek.