Strandskolan
7-9

Högstadium

Strandskolans Högstadium

Strandskolans högstadieverksamhet är en plats där den enskilda eleven ges utrymme att utvecklas i en trygg miljö.
Med en klass i varje årskurs och hög personaltäthet blir gemenskapen stark och undervisningen av hög kvalitet.

Undervisningen är varierande och erbjuder såväl grupparbeten som enskilt arbete. Syftet är att varje elev ska få lära sig själv och utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov och komma väl förberedd till gymnasiet.