Årskurser

Strandskolans årskurser

F - 6

Låg- och mellanstadiet

7 - 9

Högstadiet

Fritidshemmet

Före och efter skoldagen