Strandskolan

Trygghet / Utveckling / Framtidstro

Strandskolan

Strandskolan är en del av Jönköpings Kristna Skolor, en ideell förening med över 30 års erfarenhet av att driva skolor.
Att skolans huvudman är en ideell förening säkrar att alla ekonomiska medel kommer eleverna till del och skapar en så bra skola som möjligt.
Jönköpings Kristna Skolor driver även Strandskolans fritidshem, Förskolan Fru Ebba och Jönköpings Musikgymnsaium.
För ansökan, maila rektor Patrik Lernberg, alternativt ring 0735-199180

Trygghet

För en trygg och utvecklande skoltid krävs en öppen och empatisk miljö. Alla har rätt till en trygg skolgång. Strandskolan lägger stor vikt vid att skapa goda relationer mellan elever, lärare och föräldrar. Alla ska känna sig sedda och uppskattade.

Utveckling

Varje elev är unik, med egna förutsättningar, möjligheter och behov. Det vill vi möta och utveckla så att varje individ får aktuella och relevanta kunskaper för såväl skola som arbetsliv – kunskaper som kan omsättas i praktisk handling med sikte på framtiden.

Framtidstro

Skolan arbetar för att stärka elevernas tro på sig själva och på framtiden. Vi önskar att varje elev ska finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.

Om Strandskolan

Förskolan Fru Ebba ligger på Kortebo Gård med utsikt över Vättern och med närhet till skog och stora gräsytor. Förskolegården har en stimulerande miljö som uppmuntrar ditt barn att lära genom fantasi och kreativitet. Vi har även tillgång till Strandskolans klätterställning, gungor och stora fria ytor

Stranskolan klassrum