DU VÄLJER

Strandskolan

  • En liten skola, en klass i varje årskurs
  • En trygg studiemiljö
  • En skola med kristen värdegrund
  • En skola med fokus på värderingar, kunskap och trygghet

Strandskolan har antagit tre värdeord som ska sammanfatta vilka vi är, vad vi står för, vad vi vill förmedla och vad man som elev och förälder ska kunna förvänta sig av oss. Utifrån värdeorden bygger vi vår verksamhet på ett sådant sätt så att varje barn och elev har möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar och nå uppsatta mål både i skolan och i livet.

Kunskap
Vår skola vill förmedla goda kunskaper. Vi ska ge barn och elever den stimulans och ledning de behöver för att utifrån sina personliga förutsättningar kunna nå så långt som möjligt i såväl skolan som livet i stort. Kunskapen som förmedlas ska gå att omsätta i praktisk verklighet och på så sätt vara kunskap för livet. Vårt mål är att eleverna ska växa i insikt i hur de lär sig, och därigenom hela tiden kunna växa i kunskap.

Trygghet
Att få känna sig trygg i skolan ser vi som en rättighet för våra barn och elever. Trygghet är en förutsättning för att eleven ska kunna tillgodogöra sig kunskap och utbildning. Vi vill skapa en miljö där alla elever blir sedda och får känna sig värdefulla och respekterade, en miljö där elever och vuxna i skolan tillsammans skapar en känsla av samhörighet, och där varje elev kan växa i kunskap och personlig mognad.

Värderingar
Vi bygger våra värderingar på en traditionell kristen grund som förmedlar att varje människa är skapad unik, och med ett högt och okränkbart värde.  Vår grundsyn innebär också att varje människa kan göra moraliska val, och är ansvarig för sina handlingar . Alla vuxna i vår organisation har också som uppgift att genom sina egna handlingar vara ett föredöme för  barn och elever  i relationer med andra människor.